Magdalena Chlanda

kancelaria notarialna

Kancelaria Notarialna

Krakow, Piłsudskiego 17
tel. 12 421 57 51
kancelaria notarialna

Internetowa przeglądarka ksiąg wieczystych
http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji  
http://www.geodezja.krakow.pl

Starostwo Powiatowe w Krakowie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
http://www.geodezja.powiat.krakow.pl/

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych
http://www.krakow-podgorze.sr.gov.pl

Biuro Planowania Przestrzennego w Krakowie
http://www.planowanie.um.krakow.pl

kancelaria notarialna